ข่าวเครือข่าย E-network การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 89 ครั้ง ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Website กลุ่มเครือข่ายเรียมรวม 16 กลุ่ม
ผู้โพสต์ : บ้านห้วยแม่เลี่ยม
เมื่อ : 2017-09-04 14:33:48 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
แอลดี เด็กแววดี ที่ผู้ใหญ่ต้องเข้าถึงและเข้าใจ
ผู้โพสต์ : บ้านเวียงเดิม
เมื่อ : 2017-09-02 21:31:22 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนรวม
ผู้โพสต์ : บ้านห้วยแม่เลี่ยม
เมื่อ : 2017-09-02 19:33:21 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มดอนศิลา
ผู้โพสต์ : บ้านจอเจริญ
เมื่อ : 2017-09-02 16:35:18 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านน้ำลัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานฝีมือให้แก่นักเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านน้ำลัด
เมื่อ : 2017-09-02 16:19:07 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การอบรมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาแบบเรียนรวม
ผู้โพสต์ : บ้านโป่งเกลือ
เมื่อ : 2017-09-02 16:02:02 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ( ส.ค. – ก.ย.2560)
ผู้โพสต์ : ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ
เมื่อ : 2017-08-29 15:14:55 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การคัดเลือกผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practices) ระดับจังหวัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 14:15:37 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
การจัดการศึกษาการเรียนร่วม/เรียนรวม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 14:12:19 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>