ข่าว Enews การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 110 ครั้ง ]

ข่วงผะหญ๋าเฮียนฮู้ สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่ 21
ผู้โพสต์ : อนุบาลเวียงชัย
เมื่อ : 2017-09-16 21:14:10 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ประชุมการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์สำหรับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จังหวัดลำพูน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-06 23:00:16 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการสรรหาและและการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)
ผู้โพสต์ : อนุบาลเวียงชัย
เมื่อ : 2017-09-06 16:19:34 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-04 21:08:37 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ติดตามและเยี่ยมชมห้องศูนย์บริการการศึกษาพิเศษของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 11:05:25 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
ร่วมงานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 11:04:12 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>