ข่าว Enews การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 186 ครั้ง ]

เยี่ยมชมห้องศูนย์บริการนักเรียนเรียนรวม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-13 20:28:18 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
รวมพลคนพิเศษ ร้อยดวงใจ สานฝัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-05 17:09:21 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
ชนะเลิศ 3 ผลงานดีเด่นด้านการเรียนรวม ระดับจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-26 21:29:33 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices )และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ( Sympusium )
ผู้โพสต์ : อนุบาลเวียงชัย
เมื่อ : 2017-09-26 20:48:02 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ข่วงผะหญ๋าเฮียนฮู้ สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่ 21
ผู้โพสต์ : อนุบาลเวียงชัย
เมื่อ : 2017-09-16 21:14:10 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ประชุมการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์สำหรับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จังหวัดลำพูน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-06 23:00:16 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการสรรหาและและการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)
ผู้โพสต์ : อนุบาลเวียงชัย
เมื่อ : 2017-09-06 16:19:34 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-04 21:08:37 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
ติดตามและเยี่ยมชมห้องศูนย์บริการการศึกษาพิเศษของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 11:05:25 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ร่วมงานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 11:04:12 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>