ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7069 ครั้ง   

ดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
2 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
3 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
4 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
5 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม (สำหรับ พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ผู้ดูแลระบบ
6 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
7 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
8 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียน(พี่เลี้ยง) ผู้ดูแลระบบ
9 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานด้านการวิจัยเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
10 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานด้านสื่อ นวัตกรรม ผู้ดูแลระบบ
11 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
12 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานด้านการบริหารจัดการเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ

 


 


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร 0-5371-3668