ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7054 ครั้ง   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 เอกสารประกอบการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
2 แบบสำรวจข้อมูลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ดูแลระบบ
3 ดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้ดูแลระบบ
4 แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ผู้ดูแลระบบ
5 เกณฑ์การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียน การเรียนรวม ผู้ดูแลระบบ
6 แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเรียนรวมและการคัดเลือกผลงาน ผู้ดูแลระบบ
7 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (สำหรับครู) ผู้ดูแลระบบ
8 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม(สำหรับครู) ผู้ดูแลระบบ
9 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม (สำหรับ พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ผู้ดูแลระบบ
10 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม (สำหรับ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ผู้ดูแลระบบ
11 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (สำหรับครู) ผู้ดูแลระบบ
12 แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
13 เอกสารประกอบการอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผู้ดูแลระบบ

 


 


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร 0-5371-3668