ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7064 ครั้ง   

ดาวน์โหลดข้อมูลอื่น ๆ


ดาวน์โหลดข้อมูลอื่น ๆ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2561 ผู้ดูแลระบบ
2 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2560 ผู้ดูแลระบบ
3 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2559 ผู้ดูแลระบบ
4 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2558 ผู้ดูแลระบบ
5 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2557 ผู้ดูแลระบบ
6 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลระบบ

 


 


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร 0-5371-3668