ข่าว e-Clips การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
     e-Clips ที่ : 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 การศึกษาแบบเรียนรวม ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะครุศาสตร์
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5371-7050
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศธภ.16

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]